Corona-virus

Information angående Corona. 
Kvinnofolkhögskolan följer kontinuerligt rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar gällande Coronaviruset.

Våra kurser och utbildningar är i gång som vanligt tills vidare.

Viktigt
Stanna hemma från skolan om du känner dig sjuk eller krasslig. Alla med symtom på luftvägsinfektion uppmanas att avstå från sociala kontakter, då dessa riskerar att sprida smitta. 
Är du sjuk – kontakta 113 13 för information eller Vårdguiden 1177 vid behov av sjukvård.
Misstänker du, eller har du drabbats av, coronaviruset, meddela även kursansvarig, arbetsledare eller rektor.

För mer information se 
Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se 
Krisinformation https://www.krisinformation.se/ 
Utrikesdepartementet – råd gällande resor www.ud.se 
CSN https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html
Lärarförbundet https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan/

Så undviker du smitta

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, detta för att undvika att smitta andra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handsprit.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon. 
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Håll om möjligt avstånd till varandra, ca en dryg meter, för att inte riskera att smitta eller smittas om någon skulle bli hastigt sjuk.


Vi uppmanar dessutom till extra försiktighet

  • Undvik resor i största allmänhet, om det inte är absolut nödvändigt
  • Undvik större folksamlingar såsom mässor, evenemang etc
  • Håll dig hemma om du känner dig sjuk, framför allt om du har förkylningssymptom