Chefsutbildning i normmedvetet ledarskap

Den här kursen vänder sig till dig som är ledare och vill arbeta för en mer hållbar arbetsplats.
Ett normmedvetet arbetssätt ger dig redskap att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier.
Läs mer: https://kvinnofolkhogskolan.se/chefsutbildning-normmedvetet-ledarskap/