Står du i kö till sfi-kurs?

Står du i kö till sfi-utbildning? Eller har du en vän som behöver stöd i att läsa svenska?

Kom till Kvinnofolkhögskolan och övervinn dina svårigheter att tala och skriva svenska i en trygg och omtänksam miljö.

Viktigt för att kunna söka kursen:  Du har uppehållstillstånd i Sverige och ekonomisk ersättning genom arbete, eller från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. 
Du kan inte söka CSN för sfi.
Anmäl dig genom Vuxenutbildningen på Rosenlundsgatan 8 i Göteborg.
Du kan också skriva e-post till kursansvarig för att få mer hjälp:             sofia.hagstrom@kvinnofolkhogskolan.se