Språket är inte glömt men raderna brutna – sök nu!

Kursen ”språket är inte glömt men raderna är brutna” är en litteratur- och skrivarkurs som undersöker modern skönlitteratur om rasism och exil i Sverige.
Läs mer här.