Bokcirkel med avstamp i Fogelstad

Under tre måndagar i höst är det bokcirkel om kvinnohistoria på Kvinnofolkhögskolan.
Utgångspunkten är Kvinnliga Medborgarskolan Fogelstad. Cirkeln har möte måndagarna 21 oktober, 18 november och 9 december. Starttiden är kl 18.00
För mer information: pia.sundh@kvinnofolkhogskolan.se