Fullt – men välkommen till vårterminen!

Just nu har vi endast platser kvar till en kurs

Kvinnofolkhögskolans kurser är nu i stort sett fullbelagda. Det finns platser kvar till kursen Feministiskt fokus: Film, text & perfomance.