Rätten till Rättigheter

Nytt projekt på Kvinnofolkhögskolan!

I den tid vi lever nu, där staket sätts upp för att hindra människor och deras rätt att söka skydd, där anti-demokratiska röster normaliseras mer och mer, känns det mycket viktigt att mobilisera och stärka demokratin och levandegöra Mänskliga Rättigheter för våra deltagare.

Många har erfarenheter av att berövas rätten till rättigheter, erfarenheter som är svåra att formulera. Kunskapen om Mänskliga rättigheter är ofta begränsad och många känner även att deras position till att ställa krav om rättigheter är svag.

Genom att arbeta med Animerad Film gör vi röster hörda. Röster som annars inte hörs i det offentliga, på grund av språkförbistringar eller på grund av diskriminering. Projektet kommer att ha intersektionellt perspektiv, vilket ibland saknas när frågor kring Mänskliga Rättigheter lyfts. Kvinnofolkhögskolan kommer att samarbeta med Gyllenhusets folkhögskoleförening i det här projektet som kommer pågå under hösten.

Projektet har möjliggjorts med ekonomiskt stöd av Folkbildningsrådet.