Vi söker SFI-lärare

Vi söker lärare med behörighet i sva (sfi, a-d kurser). 

Du arbetar i arbetslag med andra lärare som har liknande kurser. Arbetslagen har pedagogiska diskussioner och arbetar ofta utifrån gemensamma teman i kurserna. 

Pedagogiken präglas av folkbildningens idéer om demokrati och jämlikhet. Dessutom ingår intersektionellt genusperspektiv som en naturlig del i all undervisning. I och med att demokratiarbetet är centralt för skolans verksamhet så är det bra om du har erfarenhet av att såväl handleda grupprocesser som enskilda deltagare. Ett viktigt mål är att ge deltagarna ökad självinsikt och verktyg för att förstå och ta aktiv del i samhället.

Sök tjänsten via mail till: marijana.smilevska@folkbildning.net

Se hela annonsen på arbetsförmedlingen.se