Ansök om medel ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfond

Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond tar nu emot ansökningar för stipendium ur fonden år 2019. Fonden delar i årets utlysning ut stipendium på upp till 15 000 kr.

Ansökan

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och till aktiviteter i en specifik kvinnas anda.

 

Beskriv i ansökan: bakgrund till projektet/aktiviteten, projektet/aktivitetens syfte och mål och hur projektet/aktiviteten skall genomföras samt eventuella samarbetsparter. Bifoga en tidplan för projektet/aktiviteten och en projektbudget.

 

Observera: Fonden delar inte ut individuella stipendier till enskilda personer.

 

Ansökan märks med ”Ansökan ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfond” och mailas till:

E-post: kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se

eller skickas per post till

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg

 

Datum

Sista dag för att skicka ansökan är fredagen den 22 februari 2019.

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fattar beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte i mars 2019.

 

Besked

Besked om stipendium lämnas under april månad 2019.

 

Redovisning

Stipendiemottagaren skall efter avslutat projekt lämna en beskrivande text om hur projektet har gått och vad man uppnått och en beskrivning hur medlen använts.

Skulle redovisning inte inkomma är stipendiemottagaren återbetalningsskyldig för hela det beviljade beloppet. Stiftelsen kommer då att ställa krav på återbetalning.

 

Information: För frågor kontakta ingrid.lindholm.kvi@folkbildning.net