Berit Larssons artikel i tidskriften VÄGVAL I SKOLANS HISTORIA

KVINNOFOLKHÖGSKOLAN – ETT DELAT RUM MED OPPOSITIONELLA GEMENSKAPER

 

Berit Larsson, lärare på Kvinnofolkhögskolan skriver i senaste numret (3/18) av tidskriften Vägval i skolans historia om kvinnorörelse och folkbildning;

 

“Om vi skall förstå bildning som ett möte med det oväntade och främmande, som genuin närvaro med andra, måste vi idag inom folkbildningen förhålla oss till kulturell, social och politisk mångfald, till utanförskap, stigmatisering och marginalisering, på ett sätt som vi aldrig tidigare har behövt. Vi måste räkna med människor i exil, på flykt under påtvingade migrationer, men också räkna med att allt fler marginaliserade och stigmatiserade grupper själva kräver respekt och utrymmer för sin ”annanhet”.”

 

Läs hela artikeln HÄR!