Heder – en fråga för folkbildningen

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg har fått beviljat medel i syfte att skapa nätverk inom kommunen samt öka förutsättningarna för att arbeta med ett integrerat förebyggande arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.

Under hösten 2017 kommer vi att bjuda in till nätverksträffar samt kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har tidigare vänt oss till folkbildningsinstitutioner i västra och södra Sverige och kommer nu att vända oss till skol- och fritidspersonal samt idrottsföreningar.

Under dessa träffar kommer vi att utföra kunskapsinventeringar, transversala samtal, föreläsningar kring våld, maskulinitet och hur en kan arbeta förebyggande samt tillfälle att möta engagerade människor som jobbar bland ungdomar på deras fritid.

 

Läs mer träffarna och anmälan under våra fortbildningar.