Webbformulär

För dig som ska söka till kursen Your Silence Will Not Protect You   eller Feministiskt fokus: Regi & ledarskap, tänk på att du behöver komplettera din ansökan med ytterligare uppgifter.

Ansökan2
Några hållpunkter kan vara: • Arbetsplats eller annan verksamhet där dessa kunskaper kan användas • Hur skulle du vilja arbeta med dessa frågor? • Vad förväntar du dig av kursen? • Tidigare erfarenheter som du finner relevanta