Your Silence Will Not Protect You: Projektåret (25%)

OBSERVERA

att ansökningsstiden för kursen har gått ut och klassen är full.

Det finns dock platser kvar i reservlistan och går bra att lämna in en sen anmälan. Uppfyller du förkunskapskraven och har ett tillräckligt välformulerat projekt kan du reservplaceras med chans att antas om det blir avhopp. Ansökningar behandlas löpande.

 

 

OM KURSEN

På vilka sätt upprätthålls maktstrukturer inom språket? Hur ser relationen ut mellan tid, rum, förtryck och handling? Hur kan vi skapa kollektiva platser där vi både kan dela våra egna skrivprojekt med varandra och hitta gemensamma projekt? Your Silence Will Not Protect You: Projektåret är en skrivarkurs för dig som vill jobba med litterära projekt tillsammans med andra och samtidigt utforska frågor om språk, form och makt. Kursen riktar sig till dig som redan har gått ett år på Your Silence Will Not Protect You eller har andra liknande erfarenheter.

 

“For those of us who write, it is necessary to scrutinize not only the truth of what we speak, but the truth of that language by which we speak it. ”

 

Allmänt

Your Silence Will Not Protect You: Projektåret undersöker vi frågor kring språk, makt, form och motstånd i relation till vårt eget och andras skrivande. Med hjälp av seminarier, grupphandledning och arbete i individuella och kollektiva projekt undersöker vi möjligheten för motstånd inom språket. Kursen lånar sitt namn från författaren och aktivisten Audre Lordes tal The Transformation of Silence into Language and Action (1977)

 

Innehåll

På vilka sätt har litterära former fungerat som en exkluderingsprocess? Vilka former har historiskt uteslutits på grund av vilka kroppar som burit dem? Hur har skrivande människor/sociala rörelser skapat nya formmässiga strategier för att försöka skriva mot makten trots att språket är makten? Vilka svårigheter upplever du i ditt eget skrivande, vad är omöjligt att skriva och varför?

Kursen tar avstamp i postkolonial, feministisk teori, kollektivitet och i folkbildning som pedagogisk erfarenhet. Vi väver samman teori med praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, grupphandledning, seminarier och kollektiva arbeten. Exempel på teman är ”subjekt” eller ”temporalitet”. Temana förankras genom litteraturvetenskapliga studier samt genom de frågeställningar och erfarenheter som kursdeltagare och lärare tar med sig.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid ett antal helgträffar.

 

Upplägg

Kursen ges på 25 % studietakt över ett år. Fem fysiska träffar sker på skolan och däremellan utför du läs- och skrivuppgifter utifrån varje träffs tema.

Datum för träffarna läsåret 18/19 är:

1 – 2 september (lördag-söndag)
21-22 oktober (söndag-måndag)
9-10 december (söndag-måndag)
24-25 februari (söndag-måndag)
4-5 maj (lördag-söndag)

 

Ansök

OBS! Ansökan till läsåret 19/20 öppnas upp i februari!

Du som har gått Your Silence Will Not Protect You har förtur framför andra sökande. Söker många ur den gruppen kommer lottning att avgöra vilka som tas in. Kursen är även öppen för sökande som inte har gått Your Silence Will Not Protect You, som då antas i mån av plats.

  1. Fyll i ansökan här.
  2. Har du gått Your Silence Will Not Protect You så skriver du ett brev enligt anvisningarna här. Brevet behövs för att vi ska kunna se att du har (en idé till) ett eget skrivprojekt då det är nödvändigt för att du ska kunna antas till kursen.

Har du inte gått Your Silence Will Not Protect You så skriver du ett brev enligt dom här anvisningarna istället och skickar även med en skönlitterär text.

  1. Posta brevet, och i de fall du ska skicka in text även texten, till följande adress (märk kuvertet ”Ansökan Your Silence… Projektåret”): Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B 41327 Göteborg

Sista ansökningsdag: måndagen den 28 maj 2018 (Ansökan måste då ha inkommit till skolan)

Ansökningar som inkommer senare än 28 maj 2018 behandlas endast i mån av plats.

Studietakt: 25%

Längd: 1 år

Kurstid: 13:e augusti 2018 – 10:e maj 2019

Studiestödsnivå (CSN): Nej.

Kostnader: 500 kr/termin

Kontaktperson Katja Timgren katja.timgren.kvi(at)folkbildning.net