22 maj 2018

Stadsvandring: Rösträttsmarschen

Stadsvandring med göteborgsguiden Ingela Eek.

Vi träffas vid fontänen på Järntorget kl 18.00 och slutar på Heden, efter 5-6 faktastopp. Vi går samma väg som den enda demonstrationen som gjordes i Sverige för kvinnors rösträtt, år 1918. Samtidigt lär vi oss kvinnohistoria.

Ingen kostnad.