spraksam

Språksam

För dig som har annat modersmål än svenska. På den här kursen får du både träna din svenska och lära dig mer om det svenska samhället.

Språksam vänder sig till dig som har avslutat sfi C.

Kursen har en hälsoinriktning. Vi tränar kroppen och språket samtidigt. Vi använder enkla rörelser för att lära in nya ord och uttryck.

På Språksam tränar du språket genom att tala, läsa och skriva i klassrummet och på våra övriga aktiviteter. På de övriga aktiviteterna träffar du andra deltagare på skolan.

Vi tittar på samhället och hur olika kvinnor kan ha olika erfarenheter. Språksam är en kurs där du får vara med och bestämma vad vi ska prata om. Dina kunskaper och erfarenheter är viktiga.

Efter avslutad kurs får ett studieintyg.

Förkunskaper: Avslutat sfi C eller motsvarande

Studietakt: 100 %

Längd: 1 år

Kurstid: 16 augusti 2017 – 8 juni 2018

Ansök senast: Löpande antagning.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kostnader: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Maria Fredriksson, tel: 031-780 35 00, email: maria.fredriksson.kvi(at)folkbildning.net

Kursbeskrivning Språksam (pdf)