Korta kurser

På Kvinnofolkhögskolan breddar vid vårt utbud utifrån den kompetens som finns på skolan - detta utökade område kallar vi för korta kurser. Välkommen med din ansökan!

Under våren ger vi en förberedande kurs i skrivande för daglediga.

Samtidigt går trätekniken in på sin sista, avslutande termin med Annebeth Holst.