Korta kurser

På Kvinnofolkhögskolan breddar vid vårt utbud utifrån den kompetens som finns på skolan - detta utökade område kallar vi för korta kurser. Välkommen med din ansökan!

Höstens kort kurser är fulla men till våren får du en ny chans att söka till någon av våra korta kurser. Under våren fortsätter trätekniken och en förberedande kurs i skrivande för daglediga.