Foto: Dagmar Schultz

Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs på distans (25%)

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans? Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs för dig som vill skriva skönlitterärt och är intresserad av litteraturvetenskapliga studier.

“My silences had not protected me. Your silence will not protect you. But for every real word spoken, for every attempt I had ever made to speak those truths for which I am still seeking, I had made contact with other women while we examined the words to fit a world in which we all believed, bridging our differences.”

Allmänt

Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs som fokuserar på skönlitterärt skrivande och utgår från skrivande som ett sätt att vara i dialog med varandra, världen och oss själva. Kursen lånar sitt namn från författaren och aktivisten Audre Lordes tal The Transformation of Silence into Language and Action (1977).

Innehåll

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans? Hur kan vi skriva enskilt? Vad säger historiska texter oss? Vad vill du säga?

Vi väver samman teori och praktik genom skrivandet och genom skrivövningar, textsamtal och fördjupade diskussioner utifrån olika teman. Exempel på teman är ”födelse” eller ”monster”. Temana förankras genom litteraturvetenskapliga studier samt genom de frågeställningar och erfarenheter som kursdeltagare, lärare och gästföreläsare tar med sig.

Vana vid internet och tillgång till dator är ett krav, liksom möjlighet att delta vid ett antal helgträffar.

Upplägg

Kursen ges på 25% studietakt över ett år. Fem fysiska helgträffar sker på skolan och däremellan utför du läs- och skrivuppgifter utifrån varje träffs tema.

Datum för träffarna på skolan är:

8-9 september
20-21 oktober
8-9 december
23-24 februari
13-14 april

 

Ansök

Ansökan är nu stängd. Sista ansökningsdag var 7 maj 2018.

 

Sista ansökningsdag: 7 maj 2018 – ansökningar som kommer in senare behandlas endast i mån av plats.

Studietakt: 25%

Längd: 1 år

Kurstid: 27 augusti 2018 – 26 april 2019

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiemedelsberättigande

Kostnader: 500 kr/termin

Kontaktperson: Katja Timgren, email: katja.timgren.kvi(at)folkbildning.net