mi_bo%cc%88cker3

Mångfald och intersektionalitet: distans (50%)

Dessa kurser är för dig som vill utveckla ett normmedvetet arbetssätt. Vi går igenom centrala tankegångar inom maktkritiska perspektiv för att sedan tillämpa dessa via fallstudier i olika verksamheter.

Allmänt

Kurserna passar bra för dig som arbetar med människor och som vill fortbilda dig inom antidiskriminering och mångfaldsarbete. Det kan vara på arbetsplatser, föreningar eller nätverk. Kurserna är på distans med videokonferenser varannan vecka. Respektive kurs är på en termin:

Mångfald och Intersektionalitet 1: grundläggande nivå.

Mångfald och Intersektionalitet 2: fördjupande nivå och kräver att du har gått MI 1 eller har motsvarande kunskaper.

 

Innehåll

Kurserna inleds med en kort introduktion till genusvetenskap och feministiska teorier. Via fallstudier får du sedan möjlighet att tillämpa intersektionell teori och metod i en verksamhet du själv väljer.

Digital kompetens och tillgång till dator är ett krav, samt att delta vid en fysisk introduktionsdag på Kvinnofolkhögskolan samt delta i videokonferenserna (kvällstid).

Är ni fler från samma arbetsplats eller med liknande arbetsuppgifter kan ni bilda en basgrupp och utgå från era gemensamma erfarenheter under arbetet i kursen.

Så här arbetar vi i kursen.

Kurs 1

Här läser du lite mer grundläggande texter kring intersektionalitet och mångfald. Vi inleder med en kort introduktion i genusvetenskap/feminism.

Du kommer sedan, utifrån texterna, få göra olika analyser och kartläggningar av verksamheter (t.ex. arbetsplats, offentlig miljö). Du får då pröva olika metoder.

Se litteraturlista.

Kurs 2

På denna kurs fördjupar vi studierna från kurs 1. Vi läser ytterligare texter inom områden som postkolonial teori, queer- och cripteori m.m. samt gör olika fallstudier, analyserar debatter och utvecklar analysmetoderna. Det senare kan till exempel vara att granska en likabehandlingsplan eller en mångfaldspolicy.

För att gå kurs 2 behöver du ha gått kurs 1 eller ha motsvarande kunskaper. Du kanske har arbetat med mångfaldsarbete, jämställdhet/likabehandling.

Se litteraturlista.

Vi som arbetar på kursen

Eva Warberg, Samhälls- och beteendevetare. Folkhögskolelärare med inriktning på genus- och intersektionalitetsstudier

Sofia Lundkvist, Statsvetare och folkhögskollärare. Har arbetat med jämställdhetsfrågor på Arbetsmiljöverket och som reporter på tidningen Arbetaren. Undervisar bland annat i diskrimineringsfrågor på Kvinnofolkhögskolans projektanknutna kurser.

 

Upplägg

Kursen startar den 30 augusti med inläsning inför vår fysiska träff som är lördagen 16 september, klockan 10-17. Träffen är obligatorisk om du bor i Sverige. Här lägger vi grunden till kursen och grupperna samt går igenom vår plattform. Vi har videokonferenser varannan vecka måndagar eller tisdagar 17-18 / 18-19. Dag och tid beror på vilken grupp du blir placerad i.

OBS! Kursen vänder sig till kvinnor och transpersoner

Ansök

Fyll i det här ansökningsformuläret.

OBS! Notera att du söker separat för respektive kurs (MI1 och MI2), och kurserna vänder sig till kvinnor och transpersoner.

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin

Kurstid: 30 augusti 2017 – 19 december 2017

Ansök senast: Löpande antagning.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå vid 50% studietakt

Kostnader: 100 kr/termin

Kontaktperson: Eva Warberg, tel. 031-780 35 00, e-mail: eva.warberg(at)folkbildning.net