teater

Feministiskt fokus: Teater

Välkomna till en kurs i feministisk, politisk teater.

På den här kursen varvar du feministiska teoretiska studier med praktiskt teaterarbete och utvecklar såväl ditt skådespeleri som din teater- och genusteoretiska kunskap.

Det praktiska teaterarbetet på kursen utgår ifrån fysiska gestaltningsmetoder där vi prövar – och omprövar! – olika strategier för att ta och ge plats på scenen. Vi arbetar utifrån clowneri, improvisation och mask, alltid med ett direkt tilltal till publiken. Du ges också möjlighet att arbeta med manusbearbetning, devicingprojekt, gatuteater, performance och föreställningsanalys. Tillsammans undersöker vi den feministiska och politiska teaterhistorien och tittar närmare på vilka mekanismer som styr publikens olika tolkningar av en teaterhändelse.

Tanken med kursen är att du skall få fördjupa dig i feministiska teorier och samtidigt få redskap att omsätta dessa i scenisk praktik. Du som söker kan ha mycket eller litet erfarenhet av teaterarbete, det viktiga är att du är intresserad av teater och politik.

Delar av undervisningen sker på kvällstid.

Ansök

Fyll i det här ansökningsformuläret.

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Kurstid: 16 augusti 2017 – 8 juni 2018

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: 1 600 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Eva Gartinger, tel. 031-780 35 00, email: eva.gartinger.kvi(at)folkbildning.net