Foto: Emma Henrixon

Feministiskt fokus: Film, text & performance

Vill du fördjupa dig i feministisk teori genom film, text och performance?

Allmänt

Det här är en kurs för dig som vill arbeta konstnärligt med politiska frågor. Du ges möjlighet att utveckla ditt politiska språk genom konstnärliga strategier och du får kunskap och verktyg inom performance, text och film/rörlig bild.

Innehåll

Utifrån en aktivistisk tradition använder vi kroppen och de medel som finns tillgängliga för att undersöka och gestalta det privata och det politiska och du lär dig gestalta teori och filosofi genom konstnärlig praktik.

Stort fokus läggs på den konstnärliga processen; att utforska vad, varför och för vem vi berättar är lika viktigt som hur. Vi diskuterar konstens påverkan på politik i samtiden och historiskt, estetiska och etiska val, konstnärligt ansvar – konstnärlig frihet och frågeställningar utifrån konst som en del av samhällsdebatten.

Vi arbetar för att stärka, påverka, skapa gemenskap och diskussion och samarbetar med grupper och aktörer både inom och utanför skolan. Vi lär oss ge och ta emot konstruktiv kritik och att se vårt arbete som en del av en pågående process. Vi lär oss strukturera och planera arbetet – från estetiska val till ekonomisk planering.

 

Du som söker kan ha mycket eller litet erfarenhet av konstnärligt arbete, det viktiga är att du brinner för konst och politik och att du är intresserad av att arbeta och utvecklas i grupp.

Delar av undervisningen sker tillsammans med Feministiskt Fokus: Teater.

 

Delar av undervisningen sker på kvällstid.

 

Ansök

Fyll i det här ansökningsformuläret.

 

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Kurstid: 15 augusti 2018 – 7 juni 2019

Ansök senast: Löpande antagning. Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: 1 400 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Gabrielle Högstadius, tel. 031-780 35 00, email: gabrielle.hogstadius(at)folkbildning.net

Kursbeskrivning Feministiska studier fokus (pdf)