Foto: Emma HenrixonFoto: Emma Henrixon

Feministiskt fokus: Filmaktivism

Vill du fördjupa dig i feministisk teori genom filmanalys och filmskapande?

Allmänt

På den här kursen undersöker du feministiska teorier och använder film som ett redskap för att påverka samhället och skapa diskussion kring frågor som intresserar dig.

Innehåll

Vi studerar tillsammans den feministiska rörelsens samhällskritik och förståelse av maktstrukturer, och hur detta har förändrat det samhälle vi lever i. Vi undersöker begrepp som solidaritet, genus, queer, postkolonialism, sexualitet, hegemoni, funktion, konfliktivt konsensus och mycket mer.

Genom filmaktivism, konst och performance lägger vi fram argument, uttrycker och sprider idéer och skapar diskussioner kring samhälleliga frågor som intresserar dig. Utifrån en aktivistisk tradition använder vi kameran och kroppen för att undersöka och dokumentera våra och andras tankar, frågeställningar och argument. Vi arbetar för att stärka, påverka, skapa gemenskap och diskussion och samarbetar med grupper och aktörer både inom och utanför skolan.

Resultatet av dina tankar kring detta omsätts i feministisk filmaktivism.

Filmstudierna innefattar planering av filmen och dess estetik, sakkunskap kring utrustning och tekniska lösningar, redigering i Final Cut samt publicering och distribuering via virtuella och offentliga platser.

Vi har gemensamma aktiviteter med andra kurser på skolan – bland annat tillvalsämnen, temadagar, matlagning och städning. Detta är en möjlighet att få praktisera feminism genom samarbete och organisering.

 

Ansök

Fyll i det här ansökningsformuläret.

 

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Kurstid: 16 augusti 2017 – 8 juni 2018

Ansök senast: Löpande antagning. Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: 1 400 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Gabrielle Högstadius, tel. 031-780 35 00, email: gabrielle.hogstadius(at)folkbildning.net

Kursbeskrivning Feministiska studier fokus (pdf)