Feministiska studier

Kritiskt tänkande, reflektion och analys är centrala delar inom skolans feministiska studier. Vi studerar hur föreställningar om kön och andra maktordningar konstrueras – förr och nu.

teater1_2

Feministiskt fokus: Teater (helfart)

På den här kursen varvar du feministiska teoretiska studier med praktiskt teaterarbete och utvecklar såväl ditt skådespeleri som din teater- och genusteoretiska kunskap.

Läs mer här

 

Foto: Emma HenrixonFeministiskt fokus: Filmaktivism (helfart)

På den här kursen undersöker du feministiska teorier och använder film som ett redskap för att påverka samhället och skapa diskussion kring frågor som intresserar dig.

Läs mer här

 

fullsizerender

Your Silence Will Not Protect You (distans på 25%)

Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? Hur kan vi skriva tillsammans? Your Silence Will Not Protect You är en skrivarkurs för dig som vill skriva skönlitterärt och är intresserad av litteraturvetenskapliga studier.

Läs mer här

 

mi_bo%cc%88ckerMångfald och intersektionalitet (distans på 50%)

Denna kurs är för dig som vill utveckla ett normmedvetet arbetssätt. Vi går igenom centrala tankegångar inom maktkritiska perspektiv för att sedan tillämpa dessa.

 

genustaget
Genuståget

Hur mår feminismen och kvinnorörelsen i Europa? Hur motverkas antifeminismen och de reaktionära rörelserna? Hur ser det ut med jämställdheten? Vilka olika rörelser arbetar med feministiska frågor och genusfrågor, och hur arbetar de?

Läs mer här