Ansök

Vi har löpande antagning; vilket innebär att du kan söka fram till kursstart och har möjlighet att bli antagen så länge det finns platser på kursen.

Innan du blir antagen kommer du att kallas till ett informationsmöte (detta gäller endast de kurser som är på heltid). Läs mer om ansöknings- och antagningsprocessen.

 

Hur du ansöker

Det finns tre olika sätt att söka till våra kurser:

(Observera att endast sätt nr 2 än så länge gäller för Allmän linje DISTANS Gymnasienivå!)

1.
Du kan skapa ett konto och fylla i formulär för den kurs du vill söka. Instruktioner hittar du i menyraden under ansökan.

Detta sätt att söka rekommenderar vi av följande anledningar:

  • Du får en överblick över din ansökan.
  • Du kan se statusen på din ansökan, exempelvis om du blivit antagen.
  • Skolan kan skicka meddelanden till dig, exempelvis kallelse till informationsmöte.
  • Du kan besvara meddelanden, exempelvis bekräfta din antagning eller meddela om du inte kan komma på informationsmötet.
  • Om du flyttar eller byter telefonnummer kan du ändra uppgifterna direkt i ditt kontot.

2.

Du kan även sända in en ansökan genom att fylla i vårt webbformulär. Tänk då på att du inte kommer ha samma möjligheter att följa din ansökan.

 

3.

Det tredje sättet är att sända/lämna in en pappersansökan. En sådan hittar du hos expeditionen på skolan eller i vår kursbroschyr.

 

Frågor?

Telefon (expedition): 031-780 35 00
Mail: kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se

 

 

Behandling av personuppgifter

 

Fram till 25 maj, då GDPR träder i kraft, gäller PUL (personuppgiftslagen). Anpassning till GDPR pågår kontinuerligt inom Kvinnofolkhögskolan.

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i.

Uppgifterna använder vi för att kunna administrera verksamheten enligt GDPR.

Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom Kvinnofolkhögskolan. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag och avtal.