Allmän linje, långsam studietakt: Gymnasienivå

På den här kursen läser du in gymnasiebehörighet i en anpassad studietakt i sammanhållen grupp.

Denna kurs innehåller praktiska inslag med betoning på att bryta könsstereotypa yrkesval. Du läser färre teoretiska ämnen och har istället fler praktiska/estetiska moment. De ämnen du läser kommer sedan att ge dig behörighet till yrkeshögskola. Behöver du sedan gymnasiebehörighet till högskola/universitet kan du läsa vidare på Allmän linje på skolan. Du kan exempelvis se denna kurs som ett startår i en anpassad och långsam studietakt.

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen utvecklar du olika former för lärande, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Dina kunskaper och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet. All undervisning har genusperspektiv.

 

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Löpande antagning

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Lisa Gustafsson; tel: 031-780 35 00, email: lisa.gustafsson.kvi(at)folkbildning.net