Allmän linje: Gymnasienivå

Den här kursen kan du söka som har studerat minst ett år på gymnasienivå eller har arbetslivserfarenhet efter avslutad grundskola. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och kan även läsa in vissa särskilda behörigheter.

Allmänt

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor utifrån ett intersektionellt genusperspektiv. Tillsammans med andra utvecklar du bl.a. kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Dina kunskaper och erfarenheter är en självklar utgångspunkt i studierna.

Innehåll

Allmän linje: Gymnasienivå är uppdelad i tre olika spår: samhällsvetenskapligt spår, naturvetenskapligt spår och humanistiskt spår. Studierna på Allmän linje fortsättning sker i huvudsak tematiskt och utgår från en pedagogik där alla deltar aktivt. Beroende av vilka förkunskaper du har kommer du att studera på en eller fler av spåren.

Du får olika behörigheter inom de olika spåren, men parallellt med alla spår kan du också läsa och få behörighet i engelska och matematik.

På alla spår ingår studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett tillvalsämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.

 

Samhällsvetenskapliga spåret

Inom detta spår kan du få behörighet i samhällskunskap, religion och svenska/svenska som andraspråk.

Vi undersöker olika teman som har att göra med skolans profil. Möjliga teman kan exempelvis vara:

• Vad menar vi med demokrati?

• Vad orsakar konflikter och hur kan vi hantera dem?

• Hur ser olika maktordningar ut?

• Vad är diskriminering och hur kan vi arbeta mot det?

• Vilka religioner finns i världen och hur påverkar de oss?

 

Naturvetenskapliga spåret

Inom detta spår kan du få behörighet i naturkunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Vi arbetar tematiskt inom naturkunskap och svenska/svenska som andraspråk. Vi utgår från naturvetenskapliga arbetsmetoder, exempelvis

• experiment

• fältstudier

• laborationer

• analyser

Vi kommer även att läsa, analysera och träna på att producera texter inom det naturvetenskapliga området.

 

Humanistiska spåret

Inom detta spår kan du få behörighet i historia och svenska/svenska som andraspråk.

Spåret innehåller tematiska studier i svenska/svenska som andraspråk och historia. Genom tvärvetenskapliga studier får du bred allmänbildning inom humaniora och kultur. Vi studerar även ämnesområden som filosofi, genuskunskap, idéhistoria och kulturkunskap.

 

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Löpande antagning

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson: Jeanette Borkovic, tel. 031-780 35 00, email:  jeanette.borkovic(at)folkbildning.net