Allmän kurs

Studier på Allmän kurs ger dig en bred allmänbildning och ökad medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar ditt kritiska tänkande, din självständighet och din samarbetsförmåga.
 bas_a_6_webb
Allmän kurs, anpassad studietakt: Grundskole- och påbörjad gymnasienivå

Kursen riktar sig till dig som befinner dig i slutet av grundskolestudier eller början av gymnasiestudier. Du studerar större delen av tiden i en mindre, sammanhållen grupp under 1-2 år.

Läs mer här 

 

bas_b_3_webb

Allmän kurs, SAS-inriktning: Grundskolenivå

Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska. Du kan avsluta dina grundskolestudier och/eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du läser 1-3 år beroende på din skolbakgrund.

Läs mer här
yh_13_webbAllmän kurs, anpassad studietakt: Gymnasienivå

På den här kursen läser du in gymnasiebehörighet i en anpassad studietakt i sammanhållen grupp.

Läs mer här

 

fo%cc%88rstasida3Allmän kurs: Gymnasienivå

Den här kursen kan du söka som har studerat minst ett år på gymnasienivå eller har arbetslivserfarenhet efter avslutad grundskola. Du läser gymnasiegemensamma ämnen och kan även läsa in vissa särskilda behörigheter.

Läs mer här