Allmän linje, långsam studietakt: Grundskole- och påbörjad gymnasienivå

Kursen riktar sig till dig som befinner dig i slutet av grundskolestudier eller början av gymnasiestudier. Du studerar större delen av tiden i en mindre, sammanhållen grupp under 1-2 år.

Allmänt

Kursen riktar sig till dig som befinner dig i slutet av grundskolestudier alternativt är i behov av komplettering av grundskolestudier, eller befinner dig i början av dina gymnasiestudier. Du studerar större delen av tiden i en mindre, sammanhållen grupp i allt från en termin upp till två år beroende av dina behov.

Som studerande på Allmän linje får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Dina erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

All undervisning har genusperspektiv.

Innehåll

På Allmän linje, långsam studietakt kan du avsluta dina grundskolestudier och eller förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Du studerar svenska, samhällskunskap, naturkunskap, matematik och engelska utifrån olika teman. Nedan finns några exempel beskrivna så att du lättare ska få en förförståelse av hur det kan se ut:

Tema: Genus och sexualitet

Alla ämnen ingår och innehållet bestäms av dig och dina kurskamraters behov och intresse. I ämnet Svenska läser du exempelvis en roman om den första kärleken och jobbar därefter med recension och analys. Sedan tittar vi på lagstiftning på Samhällskunskapen, och även hur synen på kärlek/familj har förändrats genom historien. I Naturkunskap fördjupar du dig till exempel i lust och olust och vad som händer i kroppen. Slutligen i engelska ser ni kanske en film som berör ämnet, och jobbar med språket utifrån filmen.

På kursen får du möjlighet att utveckla din studieteknik. Du får prova på olika arbetssätt och arbetsmetoder på ett strukturerat sätt. Du får också möjlighet till ökad kännedom om dina förmågor och vad du har för behov gällande studier.

Du kommer stegvis att tillsammans med dina kurskamrater utveckla din förmåga till att planera och organisera dina studier. För dig som har särskilda svårigheter med koncentration eller svårigheter att befinna dig i en grupp och har behov av att jobba enskilt är detta rätt val av kurs.

I studierna ingår studiebesök och temadagar och du deltar i skolans gemensamma aktiviteter och ett tillvalsämne. Några dagar varje år lagar din kurs mat till alla på skolan och städning sköts gemensamt på skolan.

Fyll i din ansökan HÄR!

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Löpande antagning

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- eller gymnasienivå

Kostnader: 900 kr/termin. Avgiften täcker visst kursmaterial, försäkring, besök vid utställningar, kaffe/te, osv.

Kontaktperson:

Gunilla Halvarsson

tel. 031-780 35 00

gunilla.halvarsson.kvi@folkbildning.net