Kurser & ansökan

Filmaktivism, intersektionellt arbete, grundskola eller gymnasium? Vi har ett varierat kursutbud, och gemensamt för all undervisning är att den har genusperspektiv. Vi har även ett brett utbud av fortbildningar för olika typer av verksamheter.
Allmän kurs

På Allmän kurs kan du läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. På flera av kurserna kan du dessutom studera med inriktningen Svenska som andraspråk (SAS).

 

Feministiska studier

Hur har rörelsens motstånd sett ut och hur ser det ut idag, ur både lokal och global synvinkel? I våra feministiska studier kurser används ett intersektionellt perspektiv med syftet att öppna möjligheter till att hitta strategier för fortsatt förändringsarbete. Vi arbetar projektinriktat utifrån de studerandes behov och önskemål vilket ger dig goda möjligheter att påverka dina studier.

 

Fortbildningar

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med genusfrågor och normkritik utifrån intersektionella perspektiv. Vi erbjuder fortbildningar för arbetsplatser, föreningar och nätverk som vill få en introduktion eller fördjupningar inom dessa områden.

 

Korta kurser

På Kvinnofolkhögskolan breddar vid vårt utbud utifrån den kompetens som finns på skolan – detta utökade område kallar vi för korta kurser.