Kurser & ansökan

Filmaktivism, svenska som andraspråk, intersektionellt arbete, grundskola eller gymnasium? På Kvinnofolkhögskolan har vi ett varierat kursutbud, och gemensamt för all undervisning är att den har genusperspektiv.

Våra kurser består i huvudsak av långa kurser som pågår under ett år eller mer. De långa kurserna är uppdelade i Allmän kurs, Språksam och Feministiska studier.

Vi har även ett brett utbud av fortbildningar för för arbetsplatser, föreningar och nätverk.

Allmän kurs

På Allmän kurs kan du läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. På flera av kurserna kan du dessutom studera med inriktningen Svenska som andraspråk (SAS).

Här kan du läsa mer om Allmänna kurser.

Språksam

Bland våra profilkurser hittar du Språksam. Kursen är för dig som har annat modersmål än svenska och vill lära dig mer om svenskt arbetsliv och samhälle.

Här kan du läsa mer om Språksam.

Feministiska studier

Gemensamt för våra övriga profilkurser är att de inriktar sig på feministiska studier med praktisk tillämpning. Vi har en kurs om feministisk filmaktivism, politisk teater, en resande kurs, kurser om mångfaldsarbete utifrån intersektionella metoder och en skrivarkurs på distans.

Mer information om Feministiska studier hittar du här.

Fortbildningar

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med genusfrågor och normkritik utifrån intersektionella perspektiv. Vi erbjuder fortbildningar för arbetsplatser, föreningar och nätverk som vill få en introduktion eller fördjupningar inom dessa områden.

Mer information om våra fortbildningar hittar du här.