Heder – en fråga för folkbildningen

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg bjuder in till nätverksträffar samt kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck under hösten 2017.

Kvinnofolkhögskolan kommer under hösten arbeta med att skapa nätverk inom kommunen samt öka förutsättningarna för att arbeta med ett integrerat förebyggande arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll

Kunskapsinventering, transversala samtal, föreläsningar kring våld, maskulinitet och hur en kan arbeta förebyggande samt tillfälle att möta engagerade människor som jobbar bland ungdomar på deras fritid.

Målgrupp

Skol- och fritidspersonal samt idrottsföreningar

Tid

Träff 1, 21/9 kl. 15.00-18.00: Introduktion, kunskapsinventering, kort föreläsning kring HRV

Träff 2, 12/10 kl. 15.00-18.00: Föreläsning med Rasool Awla Forskare på GU

Träff 3, 9/11 kl. 15.00-18.00: Mixgården och Välkomsten

Träff 4, 7/12 kl. 15.00-18.00: Filmvisning HBTQ, utvärdering, framtiden

Plats

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B, Göteborg

Anmälan

Kostnadsfritt. Skolan bjuder på föreläsningar, smörgås med kaffe/te. Anmälan skickas till Iva Åberg. Anmälan är bindande. Uppge namn, befattning, arbetsplats, telefon; e-post och ev. allergier eller specialkost. Anmäl dig senast 8 september till: iva.aberg(at)folkbildning.net