HRV – Hedersrelaterat våld och förtryck

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg bjuder in till nätverksträffar samt kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck under hösten 2018.

 

I samverkan med Göteborg Stad Social Resursförvaltning bjuder Kvinnofolkhögskolan in till en kostnadsfri fortbildning i frågor rörande HRV – hedersrelaterat våld och förtryck.

Fortbildningen äger rum under hösten 2018 och vänder sig till personal inom verksamhet som i olika sammanhang möter barn, unga och deras familjer. Upplägget är tänkt att främja fortsatt nätverkande mellan kursdeltagarna vilket kan leda till kontinuerlig samverkan och expanderande av kontaktnät.

Tid:

Fortbildningen består av totalt 6 eftermiddagsträffar á 3 timmar, kl. 15 – 18.
Torsdagar, med start i aug/sept. Exakta datum kommer.

Innehåll:

Fortbildningen består av sammanlagt sex eftermiddagsträffar, vilka inleds med två gruppgemensamma föreläsningar som följs upp och bearbetas under fyra följande träffar i mindre grupper varför det är viktigt att alla varit med på föreläsningarna.

Efter de två gruppgemensamma gästföreläsningarna, kommer vi att arbeta med diskussioner och workshops. De fyra träffarna kommer att bestå av kunskapsinventering, bearbetning av föreläsningarna, handledda och fria samtal, samt enklare rollspel utifrån fallstudier – ett arbetsverktyg för hands-on kunskap i en fiktiv och trygg kontext.

HRV-frågan ställs i relation till den egna yrkesprofessionen genom att vi tittar på hur hedersproblematik tar sig uttryck. Vi undersöker förutsättningar för samverkan mellan skola, socialtjänst, fritids- och idrottsorganisationer och på vilket sätt den egna unika verksamheten kan knyta an till aktörer i dess närhet. Det rör sig här inte om några färdiga metoder och modeller, utan vi kommer att jobba med och bygga på den kunskap som redan finns utifrån varje grupps tidigare kunskaper på området, samt relatera detta till föreläsningarna och annat relevant material. Grunden är forskningsbaserad och vi undersöker tillsammans för att stärka de verktyg som redan finns och för att möjliggöra ytterligare verktyg.

Målgrupp:

Vi vänder oss främst till personal inom skola, barnomsorg och idrotts- och fritidsverksamhet, samt personal inom socialtjänst och annan verksamhet som vill fortbilda sig inom ämnet är välkomna. Vi ser helst att det kommer minst två representanter per verksamhet för underlättande för underlättande av efterföljande arbete i form av spridning och implementering i den egna verksamheten.

Plats:

Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B, Göteborg, hållplats Masthuggstorget

Övrig information:

Kostnadsfritt. Skolan bjuder på föreläsningar, kaffe/te och vegetarisk smörgås.
Vänligen meddela önskan om specialkost.

Alla kön är välkomna.

Kontaktperson:
Kajsa Ims Johansson, auktoriserad dramapedagog och folkhögskolelärare
kajsa.ims.johansson.kvi@folkbildning.net

Hör av dig vid intresse, så återkommer vi med datum.

 

 

Maria Fredriksson och Kajsa Ims Johansson

Kvinnofolkhögskolan, Göteborg