Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Fram till 25 maj, då GDPR träder i kraft, gäller PUL (personuppgiftslagen). Anpassning till GDPR pågår kontinuerligt inom Kvinnofolkhögskolan.

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i.

Uppgifterna använder vi för att kunna administrera verksamheten enligt GDPR.

Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom Kvinnofolkhögskolan. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag och avtal.