Ansök om medel ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i en specifik kvinnas anda. Fonden delar inte ut individuella stipendier.

Medlen i minnes- och gåvofonder ska användas för att hedra såväl de personer i vars namn gåvor getts, som givarna. Aktiviteter som kan stödjas kan exempelvis vara bidrag till ett projekt eller olika aktiviteter som föreläsningar, seminarier eller workshops. De aktiviteter som anordnas med medel ur fonden skall användas på ett sätt som sprider kännedom om Kvinnofolkhögskolan, feminismen och kvinnorörelsen i samhället.

Stiftelsestyrelsen fattar beslut om medels utdelning vid sina ordinarie sammanträden. För närvarande en gång per år.

 

Stiftelsestyrelsen har beslutat att under 2018 inte dela ut medel ur gåvo- och minnesfonden. Mer information om sista ansökningsdatum för 2019 kommer här på hemsidan.

 

Ansökan

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i en specifik kvinnas anda.

Beskriv i ansökan bakgrund till projektet/aktiviteten, syfte och mål, hur projektet/aktiviteten skall genomföras, eventuella samarbetsparter. Beskriv också projektets/aktivitetens tidsplan och budget.

Ansökan märks med ”Ansökan ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder” och mailas eller skickas per post till:

E-post: kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se

Per post: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg