Kvinnofolkhögskolan besöker Istanbul

Kvinnofolkhögskolan besökte nyligen Istanbul för att hålla i en workshop med och för en hbtqia-organisationen SPoD. Aktivisterna var målmedvetna, fulla av kreativitet och gav oss hopp om en annan framtid.

En andra workshop kommer att genomföras i december i Istanbul.