Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfondsutdelning

Mottagare av 2017 års stipendium ur Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond till Lilian Hultins och Stina Sundbergs minne, är gruppen OTALT med projektet ”En annan berättelse”, Arvika. Projektet har tilldelats ett stipendium på 10 000 kr.

Gåvofondskommitténs motivering:

Projektet uppfyller kriterierna för Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond: Projektet har som syfte att lyfta fram och synliggöra berättelser från Arvika som på något sätt faller utanför normen eller det vanligtvis berättade, framför allt om kvinnor både ur historien och i samtiden. Projektet vill bidra till en mer inkluderande historieskrivning och för att fler människor ska känna sig hemma i berättelsen om Arvika idag.

Projekt: En annan berättelse

Performancegruppen OTALT i Arvika har arbetat med en performance, med titeln ”Vi söker våra mödrar”. OTALT vill lyfta fram kvinnors och andras berättelser ur Arvikas historia för att komplettera ortens historieskrivning och kulturarv. OTALT fortsätter nu detta arbete genom projektet ”En annan berättelse”. Projektet inleds med en serie öppna samtalskvällar med syfte att tillgängliggöra och levandegöra berättelser, både ur historien och samtiden, med en inkluderande folkbildningstanke. Deltagarna kan bidra med ett samtida perspektiv, samt sina egna personliga berättelser och erfarenheter. Exempel på teman är “Kvinnors engagemang”, “Nyanländ i Arvika”, “Normbrytande yrkesval” etc. Projektets mål är att genom en serie feministiska samtalskvällar där historien samt deltagarnas egna berättelser lyfts fram, i ett normkritiskt och inkluderande sammanhang och att lyfta in de möten och berättelser som skapas och berättas i gruppen OTALTs fortsatta konstnärliga process.