Löpande antagning

Visste du att vi har löpande antagning till de flesta av våra kurser? Detta innebär att du kan söka fram till kursstart och har möjlighet att bli antagen så länge det finns platser på kursen. 

Detta innebär även att, om du fortfarande inte sökt studier eller arbete till hösten har du möjlighet att bli antagen till en av våra kurser. Vi behandlar ansökningar under större delen av sommaren, och ger ett besked inom en vecka om du har blivit kallad till informationsmöte eller placerats på reservlista.

 

Vi har fortfarande enstaka platser kvar på nedan kurser, sök idag för att säkra din studieplats:

Allmän kurs, anpassad studietakt (Grundskole- och påbörjad gymnasienivå)

Allmän kurs, SAS-inriktning (Grundskolenivå)

Allmän kurs, anpassad studietakt (Gymnasienivå)

Allmän kurs (Gymnasienivå)

Feministiskt fokus: Teater (helfart)

Feministiskt fokus: Filmaktivism (helfart)

Mångfald och intersektionalitet (distans på 50%)

 

På Kvinnofolkhögskolan studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor. Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och olika temakurser. Gemensamt för undervisningen på alla kurser är att den har genusperspektiv.

Vi arbetar för att alla oavsett könsidentitet, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet, samlevnadsform, ålder, klass, levnadsnivå, hälsostatus eller livserfarenhet har samma rättigheter och skyldigheter.