En kurs i filmaktivism och politisk teater

Under läsåret 2017/2018 kan du läsa feministiskt fokus med inriktning på filmaktivism eller politisk teater. Två kurser för dig som vill fördjupa dig i feministisk teori genom filmanalys, filmskapande, konst, performance och politisk teater. Tanken med kurserna är att du ska få fördjupa dig i feministiska teorier och samtidigt få redskap att omsätta dessa i konstnärlig praktik. På den här kursen varvar du feministiska studier med praktiskt konstnärligt arbete.

Gemensamt studerar vi den feministiska rörelsens samhällskritik och förståelse av maktstrukturer, och hur detta har förändrat det samhälle vi lever i. Vi undersöker begrepp som solidaritet, genus, queer, postkolonialism, sexualitet, hegemoni, funktion, konfliktivt konsensus och mycket mer.

 

Studieperiod: 16 augusti 2017 – 8 juni 2018

AnsökanFyll i det här ansökningsformuläret.

Teater

teater1_2

Det praktiska teaterarbetet på kursen utgår ifrån fysiska gestaltningsmetoder där vi prövar – och omprövar! – olika strategier för att ta och ge plats på scenen. Vi arbetar utifrån clowneri, improvisation och mask, alltid med ett direkt tilltal till publiken. Du ges också möjlighet att arbeta med manusbearbetning, devicingprojekt, gatuteater, performance och föreställningsanalys. Tillsammans undersöker vi den feministiska och politiska teaterhistorien och tittar närmare på vilka mekanismer som styr publikens olika tolkningar av en teaterhändelse. Du som söker kan ha mycket eller litet erfarenhet av teaterarbete, det viktiga är att du är intresserad av teater och politik.

Filmdsc_0599

Genom filmaktivism, konst och performance lägger vi fram argument, uttrycker och sprider idéer och skapar diskussioner kring olika frågor kring samhälleliga frågor som intresserar dig. Utifrån aktivistisk tradition använder vi kameran och kroppen för att undersöka och dokumentera våra och andras tankar, frågeställningar och argument. Vi arbetar för att stärka, påverka, skapa gemenskap och diskussion och samarbetar med grupper och aktörer både inom och utanför skolan.