Läs in eller komplettera din grundskole- eller gymnasiestudier i en anpassad studietakt

Saknar du grundskole- eller gymnasiebetyg? Vill du läsa in dessa i en lugnare och anpassad studietakt i en mindre sammanhållen grupp?

Till hösten har vi en kurs för dig som vill läsa in eller är i behov av komplettering av grundskolestudier och en kurs för dig som behöver få din gymnasiekompetens. För dig som har särskilda svårigheter med koncentration eller svårigheter att befinna dig i en grupp och har behov av att jobba enskilt är dessa kurser rätt val för dig.

Som studerande på Allmän kurs får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt vid att träna olika former för lärande. Du utvecklar kritiskt tänkande, självständighet och samarbetsförmåga. Hos oss är dina kunskaper och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet.

 

Allmän kurs, anpassad studietakt: Grundskole- och påbörjad gymnasienivå

På kursen får du möjlighet att utveckla din studieteknik. Du får prova på olika arbetssätt och arbetsmetoder på ett strukturerat sätt. Du får också möjlighet till ökad kännedom om dina förmågor och vad du har för behov gällande studier. Du kommer stegvis att tillsammans med dina kurskamrater utveckla din förmåga till att planera och organisera dina studier.

Mer om kursen.

Allmän kurs, anpassad studietakt: Gymnasienivå

Denna kurs innehåller praktiska inslag med betoning på att bryta könsstereotypa yrkesval. Du läser färre teoretiska ämnen och har istället fler praktiska/estetiska moment. Du kan exempelvis se denna kurs som ett startår i en anpassad och lungare studietakt.

Mer om kursen.