Kvalitetsundersökning

Vi på Kvinnofolkhögskolan har startat en kvalitetsundersökning och behöver er hjälp med den. Vi söker personer som läst Allmän kurs på Kvinnofolkhögskolan, och skulle uppskatta all hjälp vi kan få.

Om du har läst Allmän kurs på Kvinnofolkhögskolan, skicka dina svar på nedanstående frågor till zara.salahi@folkbildning.net.

1. Vad gjorde du innan du började studera på Kvinnofolkhögskolan?
2. Vilket år avslutade du dina studier på Kvinnofolkhögskolan?
3. Vad har hänt sedan du avslutade dina studier?
4. Vad gör du idag?
5. Vad har dina studier här på Kvinnofolkhögskolan betytt för dig?