Kurskatalog 2017/2018

Ladda ner den nya kurskatalogen där du kan läsa mer om höstens kurser.

Nu kan du ta del av Kvinnofolkhögskolans kursutbud för läsåret 2017/2018. Med våra kurser får du en bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar ditt kritiska tänkande, din självständighet och din samarbetsförmåga. Du får den kunskap du behöver för att förändra dig själv och samhället.

Ladda ner kurskatalogen 17/18 eller läs mer om kurserna på hemsidan, och välkommen med din anmälan redan idag!

Hur du ansöker

Du kan skriva ut ansökningsblanketten som finns på sida 24 i katalogen eller ansök via det digitala ansökningsformuläret.

Vi har löpande antagning vilket innebär att du kan söka fram till kursstart – detta gäller dock inte kursen Your Silence Will Not Protect You. Men för att säkra din studieplats till höstterminen rekommenderar vi att du sänder in din ansökan så snart som möjligt.

Frågor?

Kontakta oss på 031-780 35 00 eller kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se