Ansök om medel ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder

Medel ur gåvo- och minnesfonden kan sökas för ändamål och aktiviteter som gagnar Kvinnofolkhögskolans kvinnopolitiska mål och ur de specifika minnes- och gåvofonderna till aktiviteter i en specifik kvinnas anda.

Beskriv i ansökan bakgrund till projektet/aktiviteten, syfte och mål, hur projektet/aktiviteten skall genomföras, eventuella samarbetsparter. Beskriv också projektets/aktivitetens tidsplan och budget.

Fonden delar inte ut individuella stipendier.

Ansökan märks med ”Ansökan ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder” och mailas eller skickas per post till:

E-post: kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se

Per post: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg

 

Datum

Sista dag för att skicka ansökan om medel ur Kvinnofolkhögskolans gåvo- och minnesfonder är den 24 februari 2017.

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse fattar beslut om utdelning vid stiftelsens årsmöte i april 2017.

 

Besked

Besked om ansökan meddelas under april/maj 2017.