Lediga studieplatser till våren

Vill du läsa in din grundskole- eller gymnasiekompetens men inte sökt in till läsåret 2016/2017 ännu? Nu kan du söka till Kvinnofolkhögskolan till våren.

Vi har lediga studieplatser på flera av våra kurser, bland annat Allmän kurs Bas A, Allmän kurs fortsättning med inriktning mot Yrkeshögskola samt Allmän kurs med inriktning mot Högskola/universitet.

På Allmän kurs läser du in grundskole- eller gymnasiekompetens. Studierna ger dig en bred allmänbildning och ökad medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. Du utvecklar ditt kritiska tänkande, din självständighet och din samarbetsförmåga.

I kurserna Bas A och Allmän kurs fortsättning med inriktning mot Yrkeshögskola studerar du större delen av tiden i en mindre, sammanhållen grupp i allt från en termin upp till två år beroende av dina behov.

Läs mer om hur du söker och vilka andra kurser du kan söka till.

 

Frågor?

Telefon (expedition): 031-780 35 00
Mail: kvinnofolkhogskolan(at)kvinno.fhsk.se