Sandra Lee Bartky (1935-2016)

Sandra Lee Bartky (1935-2016); medborgaraktivist, feminist, professor i filosofi (University of Illinos at Chicago), en av grundarna och förgrundsgestalterna inom feministisk filosofi (Society for Women in Philosophy, SWIP) och Gender Studies i USA. Sandra Bartky har också vid flera tillfällen besökt och visat sitt stöd och engagemang för Kvinnofolkhögskolan. Sandra avled den 17 oktober 2016. Vi kommer att minnas henne som en inspirerande feministisk förebild.

Nedan följer ett citat ur Sandra Lee Bartkys text:

”Toward a Phenomenology of Feminist Consciousness” ur boken Femininity and Domination. Studies in the phenomenology of oppression. New York: Routhledge, 1990, s.14 f.

(Fritt översatt av Agneta Wirén och Berit Larsson, 21/10-16)

Mot en fenomenologiskt medveten feminism

Själva betydelsen av det som feministen uppfattar skall ses i ljuset av vad som borde vara. /…/ Att säga att feministisk medvetenhet är att erfara specifika motsägelser i den sociala ordningen på ett särskilt sätt, är att säga att feministen uppfattar vissa funktioner i den sociala verkligheten som oacceptabla, och som ogillas till förmån för ett transformerande (förändrande) framtidsprojekt. /… /

Det som filosofen Sartre skulle kalla hennes ”transcendens”, feministens projekt att negera och förändra, möjliggör specifika feministiska sätt att uppfatta motsättningar i den sociala ordningen. Kvinnliga arbetstagare som inte är feminister vet att de får olika lön för lika arbete, men de kanske tror att arrangemanget är rättvist; feministerna ser denna situation som ett exempel på exploatering och ett tillfälle för kamp.

Men feminister är inte medvetna om andra saker än andra människor är medvetna om. De är medvetna om samma saker men på andra sätt. Feministisk medvetenhet tar sig friheten att förvandla ett ”faktum” till en ”motsättning”; utifrån ett radikalt omvandlingsprojekt uppfattas oftast först funktioner i den sociala verkligheten som motsägelsefulla, i konflikt med varandra, eller som oroväckande ur fas med varandra. Därför förstår vi vad vi är och var vi är i ljuset av vad vi ännu inte är.

Men det perspektiv utifrån vilket jag förstår världen måste också förändras i världen.

 

Böcker av Sandra Lee Bartky:
Femininity and Domination. Studies in the phenomenology of oppression. New York: Routhledge, 1990
”Sympathy and Solidarity” and other essays. New York, Oxford, Lanham, Boulder: Rowman & Littlefield Publisher, INC, 2002

https://feministphilosophers.wordpress.com/2016/10/17/sandra-lee-bartky-1935-2016/